Czy dziecko z dysleksją jest gorsze?

Dysleksja to dość znany termin, jednak nie każdy dokładnie wie z czym on się wiąże. Otóż przede wszystkim, nie jest to choroba w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dysleksja do różnorodne problemy związane z językiem. Najczęściej są one związane z czytaniem, ale nie tylko. Pojawić się mogą także problemy z pisaniem, czyli dysgrafia oraz problemy ze stosowaniem reguł gramatycznych i ortograficznych, czyli dysortografia. Pamiętać należy, że dziecko z dysleksją nie jest w żadnym wypadku gorsze od swoich rówieśników. Potrzebuje jednak więcej czasu na przyswojenie materiału słownego (czytanki, wierszyki, opisy). W praktycznie każdej klasie szkoły podstawowej jest osoba ze stwierdzoną dysleksją, jest to więc problem powszechny. Mimo to, badania wykazują, że większość nauczycieli ignoruje zalecenia odmiennego oceniania sprawdzianów pisanych przez osoby dyslektyczne. Nie powinno się w takim przypadku w ogóle oceniać błędów ortograficznych. Warto też pamiętać, że dyslektyk mimo specyficznych trudności językowych, jest osobą o zupełnie normalnym poziomie inteligencji – jest to jeden z warunków, który musi być spełniony przy rozpoznaniu schorzenia.