DŁUGOLETNIE BADANIA

Długoletnie badania wykazały, że uczniowie z grup mniejszościowych otrzymują gorsze wykształcenie w rezultacie systemu doboru do szkół, furkacji i grupowania według zdolności oraz odmiennych wzorów interakcji z nau­czycielami.Należy uszanować odmienności językowe. Uczniowie nie używający do­minującego języka powinni stać się dwujęzyczni.Z powodu zwyczajów językowych i stereotypów w szkołach i klasach występują uprzedzenia związane z płcią.Pozycja społeczno-ekonomiczna uczniów wywiera ogromny wpływ na efekty uczenia się, głównie wskutek furkacji, grupowania uczniów według zdolności i odmiennych interakcji z nauczycielem. Zwyczajowo uczniowie niepełnosprawni są kształceni gorzej. Nauczanie integrujące ma poprawić tę sytuację.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!