ERA DZIECKA

Być może my, dorośli, nie chcemy, aby wracały do nas wspom­nienia z czasów biernej zależności naszego dzieciństwa, być może nasz opór zakorzeniony jest głębiej. Dziecko budzi nasze sumienie, przypomina o naszej drodze do Boga. Dziecko — ten najprawdziwszy człowiek, który potrafi ufać bez wahania, któ­ry nie nosi w sobie żadnej rzeczywistej winy i nie jest rozgo­ryczony doświadczeniem życia, ten malutki najprawdziwszy człowiek — jest lustrem, w którym odbija się nasze człowie­czeństwo. Ellen Key nazwała wiek XX erą dziecka. Był to rok 1906, stulecie dopiero się zaczynało. Czyż nie miała racji? Czegóż się teraz dla dzieci nie robi!

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!