MAŁY FILOZOF

Zostaje odkryty tajemni­czy związek między przedmiotem a słowem. Jest to początek „duchowej” wyprawy odkrywczej. Z niewyczerpanym entuzja­zmem dziecko stawia swoje pierwsze kroki w kierunku ludzkiej wiedzy. Jest to długa droga: od pierwszego „Co?” do skom­plikowanego systemu naszego języka i naszego myślenia. Następnym, pytaniem jest: „Gdzie?” Nazywanie po imieniu to jeszcze nie wszystko. Czy coś jest blisko, czy daleko ma duże znaczenie. Albo to możesz opanować, albo cię to prze­rasta — życiowy problem dwulatka. Trzylatek stał się filozofem. Ten już nie zadowala się zna­jomością nazw rzeczy; swoim pytaniem: „Dlaczego”? dopro­wadza nieraz dorosłych do pasji. Dorośli bowiem nie stawiają już sobie tego pytania, dla nich rzeczy stały się oczywiste.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!