NACISK INTERPERSONALNY

Pamiętamy, jak Doyle i Carter opisali sposoby, za pomocą których ucznio­wie opóźniają bieg lekcji. W istocie uczniowie poddali próbie system za­prowadzony przez nauczyciela i starali się narzucić własny porządek. Można to wyrazić inaczej: podobnie jak ludzie w innych środowiskach społecznych, uczniowie w klasie dążą do zapanowania nad otoczeniem. Praca nauczyciela pod wielu względami polega na wywieraniu nacisku interpersonalnego na uczniów. Nacisk taki można wywierać tylko po to, żeby osiągnąć korzystne cele pedagogiczne i społeczne, nigdy, żeby zdominować klasę.Trzydzieści lat temu French i Raven (1959) rozpatrywali zjawisko nacis­ku interpersonalnego i wskazali na pięć źródeł, z których pochodzi moż­liwość wywarcia nacisku interpersonalnego w środowisku społecznym:możliwość kontrolowania i rozdzielania nagród uznawanych za cenne,możliwość odebrania nagród,autorytet prawnie przypisany do danej pozycji,szczególne kwalifikacje (wiedza i umiejętności), atrakcyjność osobista lub przynależność do ważnej grupy odniesienia.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!