NARZUCANIE WYMAGAŃ

Nie znaczy to jednak, by narzucać wymagania w klimacie upokorzeń i kar. Nauczyciel powinien bez emocji objaśniać normy i ich skutki uczniom i rodzicom. Nie można zostawić żadnych wątpliwości, że normy szkolne obowiązują tylko w szkole i że uczniowie mają pełne prawo do zachowania własnych norm w granicach swojej subkultury. Zarówno nauczyciele, jak i całe szkoły powinny być gotowe do przemyślenia i zmiany swoich reguł i linii postępowania, jeśli przestały pasować do potrzeb uczniów i społeczności lokalnej.Z edukacją wielokulturową mamy do czynienia wtedy, kiedy uczniowie uczą się uznawać, rozumieć i cenić wszystkie grupy kulturowe wyróżnione ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, język, płeć i kiedy nabywają umiejętności wspólnej pracy z odmiennymi kulturowo grupami.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!