NASTĘPSTWA DLA WYCHOWANIA

Jakież to tragiczne, że chrześcijanie tak często wykazywali podobieństwo do „starszego syna”… Z tej przypowieści wynikają konkretne wnioski dotyczące przekazu wiary dzieciom. Oznacza to koniec obrazu karzącego i wynagradzającego Boga, ponieważ On jest nieskończenie sprawiedliwy. A następstwa dla wychowania? Moglibyśmy dać się zainspi­rować przez tę opowieść, aczkolwiek nie możemy postępować wobec dzieci z wielkodusznością Boga. Jesteśmy tylko ludźmi. Nie możemy inaczej, jak tylko przy pomocy naszej skali dobra i zła, prowadzić naszych dzieci, z mniejszym lub większym po­wodzeniem. Lecz obraz prawdziwie pedagogicznego postę­powania w tej przypowieści, w której nic nie jest możliwe bez miłości, zwłaszcza w kryzysach i konfliktach z dziećmi może oznaczać prawdziwe wyzwolenie. Takie wyzwolenie od odpo­wiedzialności w stosunku do tych, którzy przyjdą po nas, tych mniejszych od nas.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!