ODDZIAŁY SZKOLNE

Współcześnie oddziały szkolne obejmują zróżnicowane, wielokulturowe gru­py uczniów. Dla nauczyciela zasadnicze znaczenie ma ukształtowanie klas, w których wszyscy uczniowie traktowani są jednakowo bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne albo trudności w nauce. Formując wielo­kulturowe klasy, efektywni nauczyciele przyjmują perspektywę ekologiczną i postrzegają klasę jako system złożony z wzajemnie powiązanych składni­ków: uczniów, nauczyciela, materiałów dydaktycznych, nauczania i celów. Wszystkie one wchodzą ze sobą w interakcje, których efektem jest uczenie się lub, przeciwnie, zahamowanie uczenia się.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!