PEWNOŚĆ SIEBIE

W przywoływanych wyżej badaniach Sanford wystąpiła zależność pomię­dzy skutecznym utrzymywaniem ładu klasowego a wiarą w siebie nauczycie­la. Cóż to jest takiego „pewność siebie” i czym się charakteryzuje nauczyciel, który „wierzy w siebie”? Trudno o precyzyjną odpowiedź na to pytanie. Pewnej wiedzy dostarczyć mogą nam własne doświadczenia. Pomyślmy przez chwilę o naszych znajomych, którzy są pewni siebie. Prawdopodobnie przyszedł nam na myśl ktoś, na kim zawsze spoczywa odpowiedzialność, kto zawsze mówi z przekonaniem i nigdy nie unika trud­nych sytuacji. Wskazując na człowieka niepewnego siebie, bralibyśmy chyba pod uwagę takie cechy, jak nieśmiatóść, brak zdecydowania, ustępliwość.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!