PLANOWANIE NARAD

Powodzenie narady zależy od tego, jak ją nauczyciel przygotuje, jak zostanie przeprowadzona i co wydarzy się później. Zaplanowanie i prowa­dzenie narady wymaga tyle samo starań co każde inne działanie dydaktyczne. Przygotowując się do narady, nauczyciel powinien przemy­śleć, co chce dzięki niej osiągnąć, i obmyśleć kilka problemów do dyskusji, by mieć je na podorędziu, gdyby uczniowie nie wystąpili z żadnym własnym problemem. Najważniejsze, żeby ogólny plan zajęć szkolnych przewidywał regularne odbywanie narad nieformalnych. W szkołach podstawowych są nauczyciele, którzy zaczynają od narady nieformalnej każdy dzień nauki; inni naradą taką kończą dzień, jeszcze inni organizują narady raz w tygod­niu. W większości szkół średnich narady nieformalne odbywają się rzadziej, na przykład co drugi tydzień, chyba że powstaną problemy wymagające szybszego rozwiązania. Ważne jest nie tyle częste, ile regularne odbywanie narad nieformalnych.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!