PODSTAWA POJĘCIOWA

Po drugie, nie jest możliwe całkowite rozdzielenie funkcji kierowniczych i dydaktycznych nauczyciela. Każdy wybrany przez nauczyciela model czy strategia nauczania to jednocześnie pewien system społeczny i pewne okreś­lone wymagania, które oddziałują na postępowanie zarówno nauczyciela, jak i uczniów. Zadania dydaktyczne związane z wykładem na przykład wymaga­ją od uczniów innego zachowania, niż to, jakie jest niezbędne przy uczeniu się nowej umiejętności. Podobnie innego zachowania oczekuje się od uczniów podczas pracy grupowej niż podczas pracy indywidualnej lub samodzielnego wykonywania zadanych ćwiczeń. Zadań dydaktycznych nie da się oddzielić od problematyki nauczania, ale także od problematyki dyscypliny i ładu.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!