SPOJRZEĆ NA DZIECKO INNYMI OCZYMA

Pojawiły się wartościowe książki dla dzieci, Msze św. dla dzieci, szkółki niedzielne. Być może w naszych czasach nastąpi nowy zwrot. Spostrze­gamy bowiem coraz częściej, że zbyt daleko odsunęliśmy dzie­cko od siebie, że powiększa się odległość między światem dzie­ci i światem dorosłych. Coraz dłużej trwa pokonywanie tej odległości, czasem więcej niż dwadzieścia lat. Bunt młodych ostatnich lat jest niezwykle silną reakcją na wywyższających się, wiecznie upominających i nie dopuszcza­jących do głosu dorosłych. Jest to w zasadzie protest przeciwko XVIII i XIX wiekowi. Nadszedł czas, aby spojrzeć na dziecko innymi oczyma, jako na pełnowartościowego człowieka, który spełnia w naszym świecie wyjątkową funkcję zwierciadła prawdy. Może rzeczy­wiście nasz wiek stanie się wtedy erą dziecka.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!