UCZNIOWIE W SZKOLE

William Glasser (1986, s. 21) stawia sprawę jasno: „Kiedy uczniowi nie wiedzie się w szkole, często obwiniamy za to złe warunki domowe, choć w rzeczywistości przy­czyna jest taka, że szkoła nie przynosi mu wartej wysiłku satysfakcji. Nie ma żadnych wątpliwości, że uczeń, który nie znajdzie zaspokojenia swoich po­trzeb w domu, przychodzi do klasy spragniony miłości i uznania i niecierp­liwi się, jeśli nie może z miejsca otrzymać, czego chce. Zamiast więc znie­chęcać się, powinniśmy zdać sobie sprawę, że jeśli nauka w naszej klasie zaspokoi jego potrzeby, a na jego niecierpliwość odpowiemy cierpliwością, będzie miał duże szanse nauczyć się dostatecznie wiele, aby odnaleźć się w życiu pomimo swych warunków domowych”.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!