W IMIĘ TATY I MAMY

Pierwotne doświadczenia dziecka są początkiem i wprowa­dzeniem w historię jego życia i historię jego wiary. Są to szcze­gólne doświadczenia: istnieje związek między pierwszym ludz­kim kontaktem z matką i ojcem a jego przeżyciem Boga. W kon­tekście religijnym związki z ojcem i matką to podstawa wiary. Ci, którzy uważają, że małe dzieckO| w swym całkowitym oddaniu się rodzicom, nie potrzebuje łączności z Bogiem, mają w pewnym sensie rację. Rodzice to pierwsi „bogowie” dziecka. Trzyletni przedszkolak, który nie rozumie jeszcze formuły wy­mawianej przy znaku krzyża, zmienia ją tak: W imię taty i mamy. Amen. Jest ona bliższa jego doświadczeniu życiowe­mu niż niezrozumiała teologiczna formuła tradycji chrześci­jańskiej.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!