W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH

W niektórych przypadkach poprawiła się umiejętność czytania ze zrozumieniem. Co ciekawe, metody nauczania zastosowane w eksperymencie bardzo przypominają metody, które badacze zalecają w nauczaniu dzieci zdolnych. W przypadku dzieci zdolnych przydatne są takie metody, jak badania zespołowe, rozwiązywanie problemów lokalnych i samodzielna kon­trola własnego procesu uczenia się. Ostatnia sprawa to ład w klasie. Wielu początkującym nauczycielom panowanie nad ładem przysparza licznych problemów, które zaostrzają się jeszcze w warunkach różnic kulturowych. Jednym ze środków pomocnych w złagodzeniu problemu jest pielęgnowanie stosunków demokratycznych w klasie tak, jak pokazuje model nieformalnych narad Glassera opisany w rozdziale 6. Jeżeli uczniowie mają okazję wypowiedzieć swoje opinie pod­czas takich narad, wiele problemów da się rozwiązać.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!