WARTOŚCIOWA STRATEGIA

Wartościową strategią jest modyfi­kowanie zachowania, kiedy to wzmacnia się pozytywnie pożądane zachowa­nie, a przy zachowaniu niepożądanym stosuje się wzmocnienia negatywne lub kary. Nie wszyscy przystają na to, że są to jedyne strategie efektywne w przypadku takich uczniów. Curtis i Shaver (1980) przeprowadzili ekspery­ment w szkole średniej z uczniami z ciągu dla niezdolnych; na lekcjach nauk społecznych posłużyli się metodami podobnymi do badania zespołowego i rozwiązywania problemów lokalnych. Rezultaty były znaczące. Okazało się, że w grupie eksperymentalnej wzrosło zainteresowanie uczniów kwestiami społecznymi, poprawiła się zdolność myślenia krytycznego, podniosła samo­ocena.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!