WŁĄCZENIE TREŚCI DO PROGRAMU

Aby włączyć wielokulturowe treści kształcenia do programu, nauczyciele najczęściej stosują studium kultury grupy, studium tematu i studium zja­wiska. Do strategii nauczania służących edukacji wielokulturowej należą między innymi: osadzenie nauczania w wiedzy, którą uczeń już ma (wiedza uprzed­nia), dostosowanie czynności uczenia się do indywidualnego stylu uczenia się oraz wykorzystywanie już istniejących możliwości ucznia.Określone modele i metody nauczania nadają się szczególnie do kształce­nia wielokulturowego. Są to, między innymi, uczenie się we współpracy i rozwią2:ywanie problemów lokalnych.

 

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!