WŚRÓD GŁÓWNYCH SPOSOBÓW

Na pięć głównych sposobów edukacji wielokulturowej składa się: modyfi­kowanie czynności dydaktycznych pod kątem nauczania dzieci o specjalnych ptrzebach lub odmiennych kulturowo; kształtowanie wzajemnego szacunku i uznania między grupami kulturowymi; dokonywanie zmian w programie nauczania w celu ukazania wkładu wniesionego przez inne kultury; wykorzy­stywanie całego środowiska szkolnego w celu utrzymania zróżnicow ania kul­turowego i zagwarantowania równych szans; umożliwienie uczniom dokona­nia krytycznej analizy nierówności występujących w społeczeństwie i przed­sięwzięcia działań skierowanych przeciwko tym nierównościom. Badania nad edukacją wielokulturową pomagają nauczycielowi zrozumieć inne kultury, zrozumieć, co dzieje się w szkole z dziećmi z odmiennych kultur i jak opanować szeroki repertuar metod nauczania wielokulturowego.

Witaj na moim serwisie! Wychowuję dwoje dzieci w wieku szkolnym. Bloga postanowiłam stworzyć w formie hobby jest on moją forma oderwania się od codziennych obowiązków i możliwością podzielenia się z Wami moimi przemyśleniami. Zapraszam do czytania i komentowania!