Wypracowania komputerowe

Wypracowania komputerowe są jak najlepiej postrzegane, ponieważ nie powinny zawierać błędów, przynajmniej na poziomie ortografii. Interpunkcja pod tym względem stanowi nieco większy problem, chociaż nowoczesne programy do pisania także tego typu błędy potrafią wychwycić i automatycznie zmieniać na poprawne. Stylistyka jest już raczej mniejszą formą dostępną na bazie komputeryzacji w nowoczesnym wydaniu. Oczywiście proces dostępności takiej komputeryzacji ukierunkowuje się względem nowoczesnych programów, które z pewnością okazują się niezbędne. Wypracowanie komputerowe jest bardzo stylizowane pod względem sugestii komputera. Przede wszystkim zmiany względem błędów ortograficznych. Zanosząc wypracowanie do wymagającego nauczyciela o wiele lepiej jest skupić się na ręcznie pisanych formach, przynajmniej nauczyciel dostrzeże, że uczeń samodzielnie pisze, sprawdza, poprawia błędy, przez co uczy się, zapamiętuje zasady. Oczywiście komputerowe programy to dużo lepsze i szybsze uproszczenie wysiłku pisania pracy.